Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Spotkania z p.Mateuszem Strzelczykiem czyli "Historiolandia" w naszej szkole
Data: 06.11.2018 14:06:00 Autor:KM

W dniu 30 października 2018 r. klasy 2 TI 2 oraz 2 TH 1 w niecodzienny sposób świętowały rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że historia to nie tylko zeszyty, podręczniki i lekcje w szkole, lecz również pasjonująca przygoda, której można doświadczyć za pośrednictwem…gier planszowych. A wszystko dzięki spotkaniu z panem Mateuszem Strzelczykiem – bibliotekarzem i historykiem, który w Książnicy Beskidzkiej prowadzi Klub Planszowych Gier Historycznych „Historiolandia” i jest prawdziwym pasjonatem tej tematyki.

Klasy 2 TI 2 wraz z p.mgr Katarzyną Rudolf  oraz 2 TH 1 z p.mgr Dariuszem Gadziną uczestniczyły w zajęciach w oparciu o gry „Magnaci” oraz „Bohaterowie wyklęci”. Początkowo ich reguły wydawały się dość skomplikowane, ale już po kilkunastu minutach można było zaobserwować,
że fabuła zainteresowała grających. Dwie godziny lekcyjne minęły zadziwiająco szybko. Wszyscy zaintrygowani takim sposobem nauki historii mogą brać udział w spotkaniach „Historiolandii” na terenie Książnicy Beskidzkiej przy
ul. J.Słowackiego. Najbliższe odbędzie się 9 listopada o godz.17.00.

 

Spotkania z p. Mateuszem Strzelczykiem zorganizowała mgr Agnieszka Marek.

 


Powrót
Owiedzin : 2 454 041
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.053s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU