Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Przypomnienie o terminach zgłaszania uczestników oraz prac do okręgowego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Data: 27.03.2019 15:43:00 Autor:KM

Bielsko-Biała, dnia 26.03.2019r.

 

 

Pragniemy przypomnieć o terminach zgłaszania uczestników oraz prac do okręgowego etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

- w Bloku A (Innowacje Techniczne) wyniki etapu szkolnego (tematy i nazwiska uczniów) należy przekazać Komitetowi Okręgowemu do 3 kwietnia 2019r, a wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z dokumentacją  należy dostarczyć ostatecznie do 5 kwietnia 2019r. do godziny 13:00 (sala nr 22).

- w Bloku B (Wynalazczość) termin zgłaszania drużyn do Komitetu Okręgowego (maksymalnie dwie drużyny trzy osobowe) przedłużono do 3 kwietnia 2019r.

 

Zgłoszeń do Komitetu Okręgowego należy dokonać u Sekretarza Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości mgr inż. Tomasza Skokana na adres email tskokan@zseeim.edu.pl lub adres korespondencyjny szkoły organizatora: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 24.

Termin Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla Bloku A oraz B ustalono na dzień 10 kwietnia 2019r. (środa) godzina 10:00 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej w sali 214. Prezentacja prac w Bloku A - innowacje odbędzie się w sali 18, a rozwiązanie zadań i testów w Bloku B - wynalazczość w sali 214.

Warunkiem koniecznym do udziału w Okręgowej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości jest "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku" podpisana i dostarczona w dniu olimpiady 10 kwietnia 2019r. - dokument w załączniku.

 

           Sekretarz                                     Przewodniczący                                  Dyrektor ZSEEiM

   Okręgowej Olimpiady                        Okręgowej Olimpiady                             w Bielsku-Białej

  mgr inż. Tomasz Skokan                mgr inż. Włodzimierz Dymek                  mgr inż. Jacek Zieliński

 

Pliki do pobrania

 


Powrót
Owiedzin : 2 565 970
Gości online : 29
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU