Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Projekt „Breathe”
Data: 27.03.2019 15:32:00 Autor:KM

Projekt „Breathe” to fantastyczna inicjatywa 7-osobowego zespołu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej oraz Będzina, która powstała w ramach ogólnopolskiej olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Głównym celem jest zebranie jak największych środków pieniężnych, które zostaną przekazane Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą, oraz szerzenie wiedzy o mukowiscydozie.
Chorzy na mukowiscydozę codziennie walczą o oddech, dlatego nazwa projektu "Breathe" ściśle do tego nawiązuje. Zespół planuje realizację wyznaczonych sobie celów dzięki organizacji przedsięwzięć społecznych, happeningów, a także zbiórek pieniędzy. 


Do tej pory młodym ludziom udało się zebrać 4639,66 złotych, które zostały przekazane na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.  Przeprowadzono także prelekcje dotyczące choroby w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, a 9 marca w godzinach  13:00-16:00 w parku Słowackiego odbędzie się koncert pod hasłem „Podaruj oddech”, którego współorganizatorem jest Bielskie Centrum Kultury oraz Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej. Na koncercie wystąpią trzej wykonawcy: Factory of Blues, Madame Jean Pierre oraz Aleks Maj. W trakcie koncertu będą się odbywać zbiórki charytatywne na rzecz Towarzystwa.
W imieniu organizatorów i własnym serdecznie zapraszamy!

 


Powrót
Owiedzin : 2 370 692
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU