Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
PODSUMOWANIE OKRĘGOWEJ OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI
Data: 04.06.2018 12:45:00 Autor:KM

 

20 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, odbyła się Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości gdzie uczestniczyło ponad 60 uczniów z 13 szkół rejonu Podbeskidzia miedzy innymi z: Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Skoczowa, Raciborza.

Celem olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy. Ze względu na interdyscyplinarny charakter olimpiady opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Olimpiada składa się z dwóch części Bloku A - Innowacje podzielonego na cztery kategorie: pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny i usprawnienie softwarowo – techniczne oraz z Bloku B - Wynalazczość obejmującego zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków.

 Nagrody ufundowali: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno Humanistyczna, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych-NOT w Bielsku-Białej oraz firmy rejonu Podbeskidzia: INCOBEX-ELPLAST, ANGA, GLOB, EATON, ADAMUS, NEMAK, SPETECH, APENA-REMONT.

 

           

 

W tym roku na etapie ogólnopolskim olimpiady w BLOKU A - Innowacje 6 uczniów naszej szkoły odniosło sukces w poniższych kategoriach:

LAUREAT:

Kategoria P – Pomoc dydaktyczna

miejsce 2 zajął Konrad Jurzak z klasy 3TR2 
za pracę "ROBOT-ŁAZIK MARSJAŃSKI pomoc dydaktyczna z wykorzystaniem energii odnawialnej".

           

FINALIŚCI:

Kategoria U – Usprawnienia softwarowo – techniczne:

Dominik Woźniak i Maciej Papież z klasy 1TR3 
za pracę "Modernizacja skanera 3D – The Ciclop 3D"


Kategoria P – Pomoc dydaktyczna:

Michał Kawiak z klasy 3TR2
za pracę "Robot kroczący"


Kategoria E – Pomoc ekologiczny:

Maksymilian Biesok i Maksymilian Kocurek z klasy 3TR1
za pracę "Niekonwencjonalne sposoby ładowania Power banku i telefonu komórkowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".


GRATULUJEMY!!!

Przewodniczący Okręgowej OITiW mgr inż. Włodzimierz Dymek
Sekretarz Okręgowej OITiW mgr inż. Tomasz Skokan

 

 

Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości:

BLOK A Innowacje

W okręgowych eliminacjach oceniano 18 prac wykonanych przez 26 uczniów z 6 szkół

 

Kategoria E „pomysł ekologiczny”

I miejsce

Kubiak Tomasz - Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie

Raszyk Tomasz - Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie
 

II miejsce

Biesok Maksymilian - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

Kocurek Maksymilian - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

 

Kategoria P „pomoc dydaktyczna”

I miejsce

Jurzak Konrad - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

I miejsce 

Kawiak Michał - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

 

Kategoria R „pomysł techniczny”

I miejsce

Krzus Jakub - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

Chwastek Michał - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

II miejsce

Szlagor Michał - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

Papiernik Przemysław - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu

 

Kategoria U „usprawnienie softwarowo – techniczne”

I miejsce

Kopeć Maksymilian  - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

II miejsce

Papież Maciej  - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

Woźniak Dominik - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

 

BLOK B wynalazczość

W okręgowych eliminacjach brało udział  45 uczniów z 11 szkół

 

I miejsce

Grzeszczuk Daniel - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

II miejsce

Klaudia Chwaja - Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu

III miejsce

Cepeniuk Ksawery - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

IV miejsce

Rus Mateusz - Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu

V miejsce

Światłoch Stanisław - V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

VI miejsce

Kopeć Maksymilian - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

VI miejsce

Targosz Marcin  - Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

 

​GRATULUJEMY!!!

Przewodniczący Okręgowej OITiW mgr inż. Włodzimierz Dymek
Sekretarz Okręgowej OITiW mgr inż. Tomasz Skokan


Powrót
Owiedzin : 2 091 732
Gości online : 57
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU