Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2021 - podsumowanie
Data: 02.07.2021 08:04:00 Autor:KM

12 kwietnia 2021 roku Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie przeprowadził Okręgową Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości w formie zdalnej gdzie uczestniczyły szkoły rejonu Podbeskidzia.

Celem olimpiady było zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy. Ze względu na interdyscyplinarny charakter olimpiady opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Olimpiada składa się z dwóch części Bloku A - Innowacje podzielonego na cztery kategorie: pomoc dydaktyczna, pomysł ekologiczny, pomysł techniczny i usprawnienie softwarowo – techniczne oraz z Bloku B - Wynalazczość obejmującego zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków.

Przewodniczącym okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości był mgr inż. Włodzimierz Dymek, a sekretarzem mgr inż. Tomasz Skokan. Przewodniczącym komisji Bloku A "Innowacje Techniczne", w której zasiadali przedstawiciele uczelni (Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielska Szkoła Przemysłowa oraz Zespół Szkół "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach) oraz przedstawiciele firm (ABB Industrial Solutions Sp z o.o.w Bielsku-Białej, POLMOTORS Sp. z o.o. w Mazańcowicach, Spetech Sp. z o.o. w Bielsku-Białej) był Prorektor ATH w Bielsku-Białej dr hab. inż. Tomasz Knefel prof. ATH. Przewodniczącą komisji Bloku B "Wynalazczość" była Pani rzecznik patentowy mgr inż. Joanna Kulińska.

 

Do etapu ogólnopolskiego komisje Olimpiady Okręgowej zakwalifikowały 21 uczestników, którzy zajęli odpowiednio miejsca:

W Bloku A

Kategoria R – Pomysł techniczny

I miejsce zajęła praca: "Drukarko - frezarka 3D - maszyna buduje maszynę", którą wykonali Mateusz Szczotka i Michał Buława z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.

II miejsce zajęła praca: "Górska turystyka rowerowa - aspekty prawne oraz projekt wentylatora rowerowej tarczy hamulcowej", którą wykonali Wojciech Kłoda i Michał Kunc
z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

Kategoria U – usprawnienie softwarowo – techniczne

I miejsce zajęła praca: "5-osiowy manipulator przegubowy - Loton", którą wykonali Nikodem Kowalski, Artur Pezda i Mikołaj Poloczek z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

II miejsce zajęła praca: "KRUCI Kompaktowy Robot Uzupełniający", którą wykonał Jakub Binięda z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.

Kategoria P – pomoc dydaktyczna

I miejsce zajęła praca: " Befama - Bot - edukacyjny robot przemysłowy", którą wykonali Wiktor Bień, Jędrzej Żurek i Maximilian Rohmann z Zespołu Szkół Technicznych
i Handlowych w Bielsku-Białej.

II miejsce zajęła praca: " Stanowisko doświadczalne do telemetrycznego wyznaczania współczynnika tarcia "Tor Newtona"", którą wykonał Artur Panek z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.

Kategoria E – pomysł ekologiczny

I miejsce zajęła praca: "Projekt urządzenia segregującego odpady styropianowe, plastikowe, stalowe, metali kolorowych na bazie taśmociągu", którą wykonali Konrad Krygiel z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej oraz Iga Drobina
z Zespołu Szkół Zawodowych  Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.

II miejsce zajęła praca: "Ekologiczne źródła energii w praktycznym zastosowaniu", którą wykonali Kamil Widzyk oraz Mateusz Węglewski z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.

 

W Bloku B

I miejsce Papież Maciej z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Białej

II miejsce Chwaja Błażej z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego BBTS
w Bielsku-Białej

III miejsce Mrzygłód Agnieszka z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.

IV miejsce Małysiak Krystian z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych
i Mechanicznych w Bielsku-Białej

V miejsce Węglewski Mateusz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu.

VI miejsce Urbańska Julia z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

 

W ogólnopolskim etapie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanym przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie uczniowie zdobyli 10 tytułów laureata oraz 6 tytułów finalisty.

16 czerwca 2021 roku w Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej nastąpiło uroczyste podsumowanie okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z udziałem zaproszonych gości oraz opiekunów i laureatów tejże części olimpiady z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

Wśród zaproszonych gości byli zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Piotr Kucia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Janusz Kaps, Wizytator Kuratorium Oświaty Beata Janczak, Rektor ATH w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, Prorektor ATH w Bielsku-Białej dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Władysław Mąsior, Dyrektor ABB Industrial Solutions sp. z o.o. Grzegorz Konior, przedstawiciel ABB Industrial Solutions sp. z o.o. Aleksandra Podgorska-Bialek, Dyrektor Polmotors Sp. z o.o. Ryszard Kajstura, Prezes Spetech Sp. z o.o. Janusz Blachura, przedstawiciel Spetech Sp. z o.o., przedstawiciel Spetech Sp. z o.o. Mirosław Ostrowski, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół okręgu Bielsko-Biała, opiekunowie i laureaci okręgowej OITiW w Bielsku-Białej.

Nagrody ufundowali: Wydział Edukacji i Sportu w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, ABB Industrial Solutions Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, POLMOTORS Sp. z o.o. w Mazańcowicach, Spetech Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. w Kozach, Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Apena-Remont Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.

 


Powrót
Owiedzin : 2 957 102
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU