Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Data: 28.04.2021 09:01:00 Autor:KM

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest ponownie nasza szkoła Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

W dniu 12 kwietnia została przeprowadzona Okręgowa Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku B "Wynalazczość". Ta część olimpiady była w formie testu zawierającego 50 pytań wielokrotnego wyboru z Prawa Własności Przemysłowej oraz 10 pytań otwartych z historii wynalazków. Starowały w niej cztery szkoły, które reprezentowało 19 uczestników. Pierwsze trzy miejsca kwalifikowały do udziału w etapie ogólnopolskim olimpiady. Z naszej szkoły startowało 6 uczniów:

 • Maciej Papież 4TR3,
 • Małysiak Krystian 4TH1,
 • Targosz Marcin 4TR3,
 • Sajdak Tomasz 2TR1g,
 • Pochopień Paweł 2TR1g i Michulec Bartosz 1TF. 

Do eliminacji ogólnopolskich zakwalifikował się Maciej Papież zajmując 1 miejsce, aby również zakwalifikować się do dalszych rozgrywek niewiele zabrakło Małysiakowi Krystianowi, który zajął 4 miejsce. 

W dniach od 12 do 20 kwietnia obradowała komisja Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku A "Innowacje". Ta część olimpiady polega na opracowaniu projektu w jednej z czterech kategorii: 

P - pomoc dydaktyczna, E - pomysł ekologiczny, R - pomysł techniczny, U - usprawnienie softwarowo – techniczne.

W tym roku oceniono 13 prac wykonanych przez 23 uczestników z 5 szkół rejonu Podbeskidzia. Z każdej kategorii dwie najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego olimpiady.

Miło nam poinformować, że 3 prace z naszej szkoły dostały się do szczebla centralnego:

 • w kategorii U – usprawnienie softwarowo – techniczne pierwsze miejsce zajął "5-osiowy manipulator przegubowy - Loton" autorami pracy są Nikodem Kowalski 3TR1, Artur Pezda 3TR1, Mikołaj Poloczek 4TI1,
 • w kategorii E – pomysł ekologiczny pierwsze miejsce zajął "Projekt urządzenia segregującego odpady styropianowe, plastikowe, stalowe, metali kolorowych na bazie taśmociągu" autorami pracy są Konrad Krygiel 3TR1 oraz Iga Drobina z klasy 3 ZSZ Tow. Salezjańskiego w Oświęcimiu,
 • w kategorii R – Pomysł techniczny drugie miejsce zajął projekt "Górska turystyka rowerowa - aspekty prawne oraz projekt wentylatora rowerowej tarczy hamulcowej" autorami pracy są Wojciech Kłoda 2TFp, Michał Kunc 1TR2

Niewiele punktów zabrakło czwartej pracy w kategorii R do kwalifikacji "Ładowarka turystyczna oparta na ogniwach Peltiera" wykonanej przez Krzysztofa Mendrocha z klasy 3TR2 jest to ciekawy i innowacyjny projekt.

 

Ogrom pracy w przygotowania i ocenę projektów włożyła komisja:

Przewodnicząca Komisji Wynalazczości:

 • mgr inż. Joanna Kulińska rzecznik patentowy
 • Przewodniczący Komisji Innowacji:
 • dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH

oraz komisja w składzie:

 • mgr inż. Aleksandra Podgorska-Bialek przedstawiciel ABB
 • mgr. inż. Jan Kasprzyk prezes firmy Spetech
 • inż. Mirosław Ostrowski przedstawiciel firmy Spetech
 • mgr inż. Ryszard Kajstura dyrektor Polmotors
 • mgr inż. Dariusz Procner przedstawiciel ZS "Silesia"

zespół z BSP:

 • mgr inż. Grzegorz  Holerek  wicedyrektor BSP
 • mgr Wanda Łozińska 
 • mgr inż. Jolanta Wrzosek
 • mgr inż. Radosław Sadlok

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy przyczynili się również pośrednio do tego sukcesu.

Przebieg Okręgowej Olimpiady Innowacji i Wynalazczości koordynowali:

 • Przewodniczący: mgr inż. Włodzimierz Dymek 
 • Sekretarz: mgr inż. Tomasz Skokan

Powrót
Owiedzin : 2 957 133
Gości online : 14
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU