Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Data: 09.02.2021 10:11:00 Autor:KM

 

Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W tym roku szkolnym z upoważnienia Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców
i Racjonalizatorów (PZSWiR) organizatorem okręgowego etapu eliminacji olimpiady na Podbeskidziu jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych
w Bielsku-Białej (ZSEEiM).

  • Zawody I stopnia - eliminacje szkolne - należy przeprowadzić w poszczególnych placówkach oświatowych zgodnie z Regulaminem Olimpiady 2020/2021 opublikowanym na stronach Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (www.pzswir.pl).

Zgodnie z powyższym regulaminem:

- w Bloku A (Innowacje Techniczne) wyniki powinny być ogłoszone do dnia 31 marca 2021r. i przekazane Komitetowi Okręgowemu (tematy i nazwiska uczniów oraz wyróżnione prace w eliminacjach szkolnych wraz z dokumentacją).

- w Bloku B (Wynalazczość) mogą brać udział wszyscy uczniowie danej szkoły. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną na platformie E-LEARNINGOWEJ. Uczestnictwo wymaga rejestracji poszczególnych uczniów w systemie od 2.01.2021r. do 30.01.2021r. Szczegóły dotyczące zasad rejestracji zostaną przedstawione w instrukcji dostępnej na stronie internetowej. Podsumowanie tej części eliminacji powinno nastąpić do 17 marca 2021r., a zgłoszenie drużyny oraz propozycje pytań konkursowych należy przekazać do Komitetu Okręgowego do 22 marca 2021r.

 

Ze względu na obecną sytuację eliminacje okręgowe prawdopodobnie zostaną przeprowadzone w formie zdalnej, a szczegóły podane w późniejszym terminie.

 

Przewodniczący Okręgowej Olimpiady:      mgr inż. Włodzimierz Dymek

Sekretarz   Okręgowej Olimpiady:               mgr inż. Tomasz Skokan


Powrót
Owiedzin : 2 957 106
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU