Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
NASZ UCZEŃ PIOTR PŁONKA Z KLASY III TR2 FINALISTĄ LXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
Data: 27.03.2019 15:38:00 Autor:KM

Już po raz 62 w Chorzowie spotykali się młodzi pasjonaci astronomii, by uczestniczyć w jednej z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych rywalizacji uczniów w Polsce. Do pierwszego etapu rywalizacji przystąpiło 117 osób. Do zawodów II stopnia, które odbywały się w Katowicach, Szczecinie i Włocławku zakwalifikowało się 66 osób. W zawodach centralnych w Chorzowie  znalazło się 21 osób. Od 1957 roku uczestnicy olimpiady rozwiązali ponad 1200 zadań z astronomii. Wielu z nich związało swoje życie z tą dziedziną wiedzy, jak m.in. Aleksander Wolszczan – odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych. Co roku reprezentanci z Polski biorą udział w Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki (IOAA) i zajmują na niej wysokie miejsca. Polska należy do grupy 5 krajów założycielskich IOAA, a w 2011 roku międzynarodowe zmagania odbyły się w Chorzowie.

Olimpiada astronomiczna organizowana jest przez Planetarium Śląskie od 1957 roku. Brali w niej udział niemal wszyscy znani polscy astronomowie. To jedna z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych rywalizacji tego rodzaju w naszym kraju.

F  I N  A  L I  Ś  C  I:

Daniel CIOŁEK  – 3 kl.  I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim

Paweł DRABAREK – 2 kl. II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Jakub GARWOŁA  -3 kl.  III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Arkadiusz HESS -3 kl.            I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Kornel HOWIL – 2 kl.XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Jakub KAPPES   – 2 kl. Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi

Agnieszka MAKULSKA – 3 kl.  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

Szymon NACHLIK – 2 kl. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu Michał NAPIÓRKOWSKI – 2 kl.XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Julia OSĘKA – 3 kl.     Gdańskie Liceum Autonomiczne w Gdańsku,

Piotr PŁONKA – 3 kl.  ZS Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

Bartosz SALWICZEK  – 3 kl.  I Liceum Ogólnokształcące. im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

Maciej SZCZĘŚNIAK  – 2 kl.   VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Kamil SZYDŁOWSKI  – 3 kl.  Gimnazjum i Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

L A  U  R E  A  C  I:

II miejsce ex aequo               Wojciech KOLESIŃSKI –  3 kl. XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

II miejsce ex aequo               Antoni SKOCZYPIEC- 1 kl. V Liceum Ogólnokształcące im Augusta Witkowskiego w Krakowie

I miejsce – Mateusz KAPUSTA – 3 kl.  III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu


Powrót
Owiedzin : 2 370 628
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.011s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU