Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
LXIII Olimpiada Astronomiczna 2019/2020 - sukces naszego ucznia
Data: 14.02.2020 11:53:00 Autor:KM

 

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE NASZ UCZEŃ  PIOTR PŁONKA Z IV TR2 ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO ZAWODÓW
III STOPNIA LXIII OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ 2019/2020

Organizatorem Olimpiady Astronomicznej jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Poniżej przedstawiamy listę uczestników zakwalifikowanych do III etapu tej prestiżowej Olimpiady:

1.Szymon Antkowiak VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2 Szymon Cedrowski XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

3 Tymoteusz Domeradzki I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

4 Jakub Dunikowski V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

5 Kornel Howil XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

6 Jakub Kappes Publiczne LO Politechniki Łódzkiej

7 Mateusz Kapusta III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

8 Stanisław Kozera II LO im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku

9 Aleksander Lenart I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

10 Stanisław Łyczkowski XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

11 Szymon Nachlik I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu

12 Piotr Płonka ZSEEiM im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej

13 Maria Popławska I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

14 Piotr Radomski VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

15 Antoni Skoczypiec V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

16 Michał Stefanik IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

17 Filip Szczebak XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

18 Dawid Szul I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

19 Jakub Wróbel XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

20 Kacper Zieniuk XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

GRATULUJEMY I CZEKAMY NA DALSZE SUKCESY!!!

Opiekun: mgr J.Baron


Powrót
Owiedzin : 2 766 035
Gości online : 24
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU