Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - podsumowanie
Data: 12.06.2019 11:02:00 Autor:KM

W naszej szkole atrakcji nie brakuje. Dnia 6.06 2019 odbyła się VI edycja Multimedialnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Drużyny walczyły o prestiż znawcy problemów anglojęzycznych obszarów kulturowych, ale też i o cenne nagrody książkowe.

Emocji nie zabrakło – w żadnej z trzech części konkursu. W pierwszej z nich uczniowie musieli przedstawić  wykonane przez siebie prezentacje multimedialne nt. wylosowanego kraju. Serca jurorów zdobyła prezentacja nt. Anglii przygotowana przez D. Muchę i M. Michasiów. W dalszej części konkursu, uczestnicy zmagali się z pytaniami muzycznymi, historycznymi, sportowymi, geograficznymi i kulturowymi.

Drużyny wykazały się wysokim poziomem znajomości zagadnień. 

I miejsce zdobyła klasa 1TTR2 w składzie: Jakub Cempla oraz Dominik Dropczyński (przygotowanie mgr E. Fibinger). 

II miejsce –  klasa IITIR: Kamil Walus, Janusz Waluś oraz Stanisław Wieczorek-Pielech (przygotowanie mgr E. Grzesiuk).

III miejsce – zespół międzyklasowy III TH2 oraz III TI3 w składzie: Dominik Mucha i Michał Michasiów.(przygotowanie mgr E. Grzesiuk). Gratulujemy!

Organizatorki konkursu serdecznie dziękują uczestnikom i gościom i zapraszają za rok.

 


Powrót
Owiedzin : 2 523 375
Gości online : 6
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.007s
Czas generowania 0.023s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU