Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY" – WYBORY SAMORZĄDOWE
Data: 28.09.2017 08:20:00 Autor:KM

Nasza szkoła przystępuje do

II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY" – WYBORY SAMORZĄDOWE

organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze

Konkurz przeznaczony jest dla Uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród Uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Etap pierwszy Konkursu przeprowadzany jest w szkole, do której uczęszcza uczestnik, w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora, w dniu 9 listopada 2017 r. o godzinie 10.00.
Etap szkolny polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru – 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.

Wyniki uczestników etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły zostaną przesłane na jej adres poczty elektronicznej, natomiast lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej w dniu 16 listopada 2017 r. Ponadto uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

 


Powrót
Owiedzin : 1 966 676
Gości online : 34
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.010s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU