Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Duży sukces mechatroników z ZSEEIM
Data: 17.04.2019 20:47:00 Autor:KM

W dniach 10-11 kwietnia 2019 odbył się finałowy etap 42  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Organizatorem olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

Tegoroczne finały rozegrano w Częstochowie.

 

Duży sukces mechatroników z ZSEEIM

wyniki:

Michał Kawiak z klasy 4TR2 - 2 miejsce w grupie mechatronicznej (tytuł laureata olimpiady)

Łukasz Korzonkiewicz z klasy 4TR2 - 12 miejsce w grupie mechatronicznej (tytuł finalisty olimpiady)

 

Opiekun olimpiady oraz osoba odpowiedzialna za przygotowanie uczniów w grupie mechatronicznej to 

mgr inż. Tomasz Olszewski

 

Laureaci oraz finaliści otrzymali następujące nagrody:

- zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego

- wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju ( np. AGH)

-  nagrody rzeczowe

- szansa na dalsze korzyści finansowe (miasto i województwo dba o laureatów olimpiad ogólnopolskich)

 

Droga do sukcesu nie była łatwa rozpoczęła się we wrześniu :

1. Pierwszym etapem dla uczniów było przebrnięcie przez zaciekłe eliminacje szkolne (we wrześniu brało w nich udział 20 mechatroników). Zgodnie z regulaminem olimpiady szkołę może reprezentować maksymalnie 4 uczniów w danym zawodzie.

2. Zwycięska grupa rozpoczęła trudne przygotowania do olimpiady pod okiem swojego opiekuna.

3. Etap pisemny odbył się 8 lutego 2019 w Krakowie (na AGH). Każda szkoła techniczna w Polsce wystawiła 4 najlepszych zawodników w każdym z zawodów. ZSEEiM reprezentowało 16 uczniów w 4 zawodach.  Po tym etapie do dalszych rozgrywek awansowali 2 nasi uczniowie.

5.  10 kwietnia 2019 w Częstochowie odbył się praktyczny etap olimpiady (2 zadania praktyczne z branży mechatronicznej). Dzięki intensywnym przygotowaniom nie pozwoliliśmy się wyeliminować i w komplecie awansowaliśmy do rundy finałowej.

6.  11 kwietnia 2019 odbył się w Częstochowie finałowy etap zmagań. Finał przypomina ustną maturę (uczeń losuje 3 pytania, przygotowuje się i odpowiada przed komisją i obserwatorami). Jest to najbardziej stresujący moment olimpiady ( czy poradzę sobie z występem publicznym, czy trafię na odpowiednie pytania itp.)

Po etapie finałowym wszystko stało się jasne. Zajęliśmy pozycje 2 i 12.

 

 

Uwaga uczniowie - od września startują kolejne eliminacje do 43 edycji olimpiady. Możecie startować  grupach Elektrycznej, Elektronicznej, Mechatronicznej i Informatycznej.


Powrót
Owiedzin : 2 484 457
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU