Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Duży sukces mechatroników z ZSEEIM
Data: 31.03.2021 12:28:00 Autor:KM


 

W dniu 26 marca 2021 odbył się finałowy etap 44  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Organizatorem olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

Tegoroczne finały rozegrano online.

 

Duży sukces mechatroników z ZSEEIM

Uczniowie ZSEEiM uzyskali następujące wyniki:

Tomasz Kawiak  z klasy 4TR2 - 4 miejsce w grupie mechatroniki (tytuł laureata olimpiady)

Hubert Zaśko  z klasy 4TR2 - 7 miejsce w grupie mechatroniki (tytuł finalisty olimpiady)

Radosław Mrózek z klasy 3TR2 - 5 miejsce w grupie automatyki (tytuł laureata olimpiady)

Robert Jura z klasy 4TR2 - 10 miejsce w grupie automatyki (tytuł finalisty olimpiady)

 

Opiekun olimpiady oraz osoba odpowiedzialna za przygotowanie uczniów w grupie mechatroniki i automatyki  to 

mgr inż. Tomasz Olszewski

 

Laureaci oraz finaliści otrzymali następujące nagrody:

- zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego

- wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju ( np. AGH)

- szansa na dalsze korzyści finansowe (miasto i województwo dba o laureatów olimpiad ogólnopolskich)

 

Droga do sukcesu nie była łatwa - rozpoczęła się we wrześniu :

1. Pierwszym etapem dla uczniów było przebrnięcie przez zaciekłe eliminacje szkolne. Reprezentantów szkoły wyłoniono po długich przygotowaniach  w wewnętrznych rozgrywkach w październiku 2020. Zgodnie z regulaminem olimpiady szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczniów w danym zawodzie.  W bieżącym roku powstała jednak nowa grupa automatyki – wystawiliśmy więc dwóch dodatkowych mechatroników.

2. Szczęśliwa czwórka  rozpoczęła trudne przygotowania do olimpiady pod okiem swojego opiekuna.

3. Etap pisemny odbył się 12 marca 2021 w formie zdalnej pod czujnym okiem pracowników AGH ( obserwacja za pomocą kilku kamer ). Każda szkoła techniczna w Polsce wystawiła 2 najlepszych zawodników w każdej z grup. Po tym etapie do dalszych rozgrywek awansuje tylko 12 zawodników. Po teście cała czwórka  naszych mechatroników awansowała do finału.

4. 26 marca 2021 odbył się zdalnie  finałowy etap zmagań. Finał przypomina ustną maturę (uczeń losuje 3 pytania, przygotowuje się i odpowiada przed komisją – podczas odpowiedzi obserwowany jest za pomocą dwóch kamer). Jest to najbardziej stresujący moment olimpiady ( czy poradzę sobie z występem publicznym, czy trafię na odpowiednie pytania, a w tym roku dodatkowo - czy nie zerwie połączenia online )

Po etapie finałowym wszystko stało się jasne.

 

Uwaga uczniowie

Od września startują kolejne eliminacje do 45 edycji olimpiady. Możecie startować  grupach Elektrotechniki, Elektroniki, Mechatroniki, Automatyki i Informatyki.

 

Opiekunowie poszczególnych grup to :

mgr inż. Radosław Surówka – grupa elektrotechniki

mgr inż. Tomasz Olszewski – grupa automatyki i mechatroniki

mgr inż. Roman Sikora oraz mgr inż. Tomasz Skokan – grupa elektroniki

mgr inż. Krzysztof Michniowski  - grupa informatyki

 


Powrót
Owiedzin : 2 957 088
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.012s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU