Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki 2019
Data: 12.06.2019 11:13:00 Autor:KM

30 maja br. uczniowie z klas III TI1, III TI2 i III TH2 wzięli udział w VI BESKIDZKIM DYKTANDZIE organizowanym przez ATH w Bielsku-Białej z okazji Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Rywalizacja była duża(w konkursie brało udział ponad 300 uczestników). Młodzież wzięła również udział w spotkaniu z prof. Jerzym Bralczykiem, który rozmawiał  z prof. Anną Węgrzyniak na temat języka jako tworu społecznego.

31 maja klasa III TI1 uczestniczyła w dwóch wykładach akademickich. Pierwszy z nich prowadził ojciec naszego ucznia  mgr Robert Lis  na temat „Czy oświetlenie energooszczędne jest oszczędne?”. W niezwykle ciekawy sposób przedstawił historię elektryczności na przestrzeni wieków i kilka własnych przemyśleń na temat stosowania różnego rodzaju źródeł prądu. Patryk Lis uczeń klasy II o profilu elektrycznym razem z tatą przeprowadził pokaz świetlny. Następnie wysłuchano kolejnego wykładu pt. ”Rowerem czy autobusem- wyzwania transportu w świetle planowania przestrzeni miejskiej”

Opiekun i koordynator: mgr Irena Matys

 


Powrót
Owiedzin : 2 565 930
Gości online : 30
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU