Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Akademia z okazji 40 - Lecia Wyboru Polaka na Papieża
Data: 15.12.2018 10:06:00 Autor:KM

30 listopada uczniowie naszej szkoły pod opieką Ks. G. Pala oraz Pani Prof. M. Kowalskiej przygotowali akademię z okazji 40 - Lecia Wyboru Polaka na Papieża. Naszym celem było uczczenie tej Rocznicy, ale także ukazanie Jana Pawła II jako Intelektualisty, Artysty i Świadka Wiary.

Daniel Grzeszczuk i Krzysztof Boguniowski przedstawili biografię Karola Wojtyły, bogatą twórczość z dziedziny teologii, filozofii, poezji. Ilustrację w postaci prezentacji zdjęć z podróży Papieża, także do Bielska - Białej i fragmentów filmów min. "Tryptyku Rzymskiego" przygotował Michał Wieczorek. Wybrane fr. wierszy: "Myśląc Ojczyzna - powracam w stronę drzewa" i "Pieśń o słońcu niewyczerpanym" recytowali: Paulina Kożuch i Patryk Łochyński. Mini-wykład na podstawie książki "Miłość i odpowiedzialność" zaprezentował Krystian Małysiak. Na gitarach grali Jan Józkow i Michał Ołownia, przypomnieli nam ulubioną pieśń Papieża pt.: "Barka". Uczestnikom spotkania  rozdaliśmy pamiątkowe zakładki do książęk, które wykonali Wojciech Szendzielorz i P. Prof. K. Michniowski. A na zakończenie akademii usłyszeliśmy słowa: "Jako Polacy jesteśmy dumni, że w historię naszego Narodu, niepodległej Ojczyzny wpisał się pontyfikat Naszego Rodaka Świętego Jana Pawła II".

 


Powrót
Owiedzin : 2 370 688
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.015s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU