O bibliotece
Pracownicy biblioteki w roku szkolnym 20018/2019:
 • mgr Marta Drozdowska
 • mgr Urszula Jeleń-Marek
 • mgr Agnieszka Marek
Księgozbiór biblioteki liczy około 34 tysięcy woluminów. Udostępniamy czytelnikom lektury, książki popularnonaukowe, literaturę piękną, bestsellery czytelnicze oraz materiały na lekcje wychowawcze. Pracownicy biblioteki udzielą fachowych porad bibliograficznych z zakresu gromadzenia materiałów do prac, sporządzania bibliografii, metodologii pisania prac. Biblioteka posiada czasopisma:
 • BIBLIOTEKA W SZKOLE
 • ELKTRONIKA DLA WSZYSTKICH
 • GEOGRAFIA W SZKOLE
 • MECHANIK
 • MŁODY TECHNIK
 • GŁOS PEDAGOGICZNY
Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:
 • lektury szkolne
 • książki naukowe i popularno - naukowe z różnych dziedzin wiedzy
 • literaturę piękną
 • podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli
 • wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów
 • literaturę młodzieżową
 • wydawnictwa informacyjne
 • dokumenty o regionie
 • materiały tematyczne
 • scenariusze imprez okolicznościowych
 • informatory o szkolnictwie wyższym, zawodach i rynku pracy
 • dokumenty audiowizualne (płyty CD, DVD)
Powrót
Biblioteka Szkolna jest czynna
poniedziałek8:00-15:00
wtorek8:00-16:00
środa8:00-15:00
czwartek8:00-15:00
piątek8:00-15:00
Powrót
Regulamin Biblioteki szkolnej
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać
  • uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym
  • nauczyciele
  • inni pracownicy szkoły
 2. Książki można wypożyczać na okres 1 miesiąca.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres 1 lub 2 semestrów.
 4. Uczeń zobowiązany jest pokazać legitymację szkolną na prośbę bibliotekarza.
 5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu.
 6. Z płyt DVD mogą korzystać tylko nauczyciele.
 7. Uczeń może wypożyczać książki wyłącznie osobiście za okazaniem karty bibliotecznej.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taka samą pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu książek przed zakończeniem roku szkolnego.
 10. Uczniowie odchodzący ze szkoły muszą zwrócić wszystkie wypożyczone książki i dopiero wtedy mogą otrzymać kartę obiegową.
Powrót
(c) Copyright 2011, MDproduction, Biblioteka ZSEEiM