Ankieta ZSEEiM 2016

Drogi Absolwencie

Jeżeli zostałeś zaproszony e-mailowo to prosimy o wypełnienie ankiety.

Wypełnij ankietę

Wyniki ankiety prezentowane będą w zestawieniach zbiorczych z zachowaniem Państwa anonimowości.
Nikt z badających nie będzie mógł zidentyfikować osób wypełniających ankietę.