Ankieta ZSEEiM 2016

Wyniki ankiety prezentowane będą w zestawieniach zbiorczych z zachowaniem Państwa anonimowości.
Nikt z badających nie będzie mógł zidentyfikować osób wypełniających ankietę.