Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Galeria - 2015 - Mechanik dla hospicjum - POLA NADZIEI

29 kwietnia w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji Pola Nadziei. Uczniowie klas I, II i III przygotowali część artystyczną:

  • Dawid Szulkin nakręcił film pt. Pasje ludzi Mechanika, wystąpili w nim: Ania Hańderek, Adrian Filapek, Dawid Jabłoński, Kacper Ludwikowski, Janek Kasprzykowski, Michał Zalewski, Kamil Horecki
  • Łukasz Giertler przedstawił miniwykład o ciekawych absolwentach naszej szkoły,
  • grupa osób: Ania Lorek, Klaudia Pawlus, Ola Kielak, Magda Jonkisz, Mateusz Izworski, Gabriel Cader,  wykonała prezentacjęntSavoire Vivre i konkurs,
  • Rysiek Niemczewski – Caba, Marcin Sadowski i Dawid Szulkin przygotowali fotoreportaż, przedstawiający Hospicjum im. Jana Pawła II, na które kwestujemy,
  • Nikola Tobiasz przybliżyła ideę akcji charytatywnej Pola Nadziei,
  • Szymon Czubiński, Jonasz Czyż, Damian Pytka zajęli się muzyką i śpiewem
  • Daniel Niemiec czuwał nad stroną techniczną przedstawienia

Nasze przedstawienie byłopodziękowaniem dla wszystkich Nauczycieli i Uczniów, którzy przekazali symboliczną złotówkę na stacjonarne hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w akcję Pola Nadziei,  kulturalnej widowni i zapraszamy do obejrzenia materiałów z przedstawienia: filmu, zdjęć i gazetki szkolnej prezentującej nasze działania.

 

Organizatorki szkolnej akcji:

Małgorzata Kowalska,

Agata Wizner,

Małgorzata Karpicka.

 

Owiedzin : 2 118 140
Gości online : 20
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.009s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU