Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy)
Przydatne linki
Nowy egzamin - Zwolnienia

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu zawodowego wyniku 100% punktów możliwych do uzyskania. 
Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie podany jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE.

http://cke.edu.pl/images/files/komunikaty_Dyrektora/czerwiec_2014/Komunikat_dyrektora_CKE_olimpiady_zaw_2015.pdf

Owiedzin : 1 760 291
Gości online : 17
Zapytań : 14
Czas zapytań : 0.038s
Czas generowania 0.065s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd