Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Galerie - 2014 - Inżynier na miarę XXI wieku

W dniu 5 grudnia 2014r. odbyła się IV Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców, organizowana przez interdyscyplinarne koło naukowe "Inżynier na miarę XXI wieku" Akademi Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Celem konferencji było przedstawienie najciekawszych prac realizowanych przez studentów w ramach zajęć dodatkowych oraz integracja środowiska studenckiego naszego regionu. 

Podczas konferencji studenci zademonstrowali przygotowane przez siebie na zajęciach prace, w tym własnoręcznie skonstruowane i wyposażone w oprogramowanie roboty.

Zakres tematyczny obejmował szeroko pojmowane zagadnienia z:

  • mechaniki i budowy maszyn
  • automatyki i robotyki
  • mechatroniki
  • informatyki

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w konferencji, byli obecni na wykładach oraz prezentowali własne prace i projekty. 

 

Ekipa z "Mechanika"
Robot Line Follower
Robot oparty o Arduino
Robot oparty o Arduino
Robot oparty o Arduino
Robot oparty o Arduino
Termografia urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Termografia urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Termografia urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Robot grający w warcaby
Wiertarko-frezarka numeryczna
Wykłady - sala 120 - zagadnienia z robotyki
Wykłady - sala 131 - zagadnienia z informatyki
Prezentacja firmy ESI
Wykład wirtualizacja
Sterowniki z systemem zapasowym
Robot spawający
Robot spawający - silniczki
Quadcopter
Quadcopter
Quadcopter
Całkowicie cyfrowy amplituner
Całkowicie cyfrowy amplituner - budowa
Wystawy prac
Quadcopter - start
Wykład - CISCO
Owiedzin : 2 118 133
Gości online : 20
Zapytań : 10
Czas zapytań : 0.008s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU