Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Zimowy Zlot Młodzieży „Mikołajki 2017”
Data: 07.12.2017 14:43:00 Autor:KM

W sobotę młodzież naszego Zespołu uczestniczyła w Zimowym Zlocie Młodzieży „Mikołajki 2017” odbywającego się przy Chacie na Groniu w Mesznej. Wraz z Zespołem Szkół Technicznych i Handlowych byliśmy jedynymi uczestnikami ze szkół średnich. Obie szkoły zaplanowały wspólną trasę czerwonym szlakiem z Błoni przez Bystrą, a potem szlakiem czarnym do Chaty na Groniu. Na miejscu dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna uczestniczyły w konkursie ”Choinka dla zwierząt”, polegającym na przystrojeniu młodych świerków warzywami.

Nasza Szkoła otrzymała dyplom uczestnictwa oraz książkę „Sztuka minimalizmu w podróży”, grę karcianą „UNO” i apteczkę turystyczną.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy „Fałatówce”, muzeum Juliana Fałata, polskiego malarza, jednego z najwybitniejszych polskich akwarelistów, przedstawiciela realizmu i impresjonistycznego pejzażu. Na miejscu pani kustosz oprowadziła nas po muzeum, opowiadając całą barwną historię artysty, a zarazem ogromnego polskiego patrioty. Pamiętać należy, że w 1902 r. Julian Fałat po rezygnacji ze stanowiska rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ze względów zdrowotnych przeniósł się do Bystrej, gdzie kupił dom i go rozbudował do obecnego wyglądu „Fałatówki”. W Bystrej doczekał swoich ostatnich dni życia.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia tegoż muzeum jednego z najwybitniejszych polskich malarzy!!!

W galerii m.in.: dyplom uczestnictwa oraz nagrody ze zlotu, świadectwo szkolne i Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Juliana Fałata.

 


Powrót
Owiedzin : 2 059 707
Gości online : 15
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU