Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
Data: 04.09.2018 13:23:00 Autor:KM

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

18.IX.2018r.  – wtorek

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

1.

I TF1

mgr H.Jagiełło

2.

I TF2

mgr I.Matys

3.

I TE

mgr B.Wichrzycka

 

 

godz.17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

4.

I TR1

mgr K.Leśniewski

5.

I TR2

mgr M.Lasek

6.

I TR3

mgr M.Kowalska

 

 

19.IX.2018r.- środa

godz. 16.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

7.

I TI1

mgr P.Stefko

8.

I TI2

mgr E.Wróbel

9.

I TI3

mgr D.Ponc

 

godz. 17.00 – aula

Lp

Klasa

Wychowawca

10.

I TI4

mgr inż.D.Walaszek

11.

I TH

mgr G.Wątroba

12.

I ZE

mgr P.Sporek

 

 

Uwaga!
Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

I TF1

mgr H.Jagiełło

118

2.

I TF2

mgr I.Matys

115

3.

I TH

mgr G.Wątroba

4

4.

I TI1

mgr P.Stefko

114

5.

I TI2

mgr E.Wróbel

105

6.

I TI3

mgr D.Ponc

104

7.

I TI4

mgr inż.D.Walaszek

109

8.

I TR1

mgr K.Leśniewski

123

9.

I TR2

mgr M.Lasek

16a

10.

I TR3

mgr M.Kowalska

110

11.

I TE

mgr B.Wichrzycka

117

12.

I ZE

mgr P.Sporek

115

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – 26.IX.2018r. godz. 16.00 - aula


Powrót
Owiedzin : 2 170 770
Gości online : 13
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.006s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU