Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych
Data: 30.08.2017 12:20:00 Autor:KM

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

 

27 .IX.2017r.  – środa


godz. 16.00 – aula

IV TH1    mgr D.Ponc

IV TH2   mgr H.Jagiełło

IV TF      mgr J.Baron

IV TE1    mgr M.Kowalska

IV TE2    mgr K.Leśniewski

 

godz.17.00 – aula

IV TI1      mgr inż. P.Stefko

IV TI2      mgr K.Kastelik-Ginda

IV TI3      mgr B.Łukasiak-Turska

 

 

28.IX.2017r.- czwartek

godz. 16.00 – aula

IV TR1    mgr J.Leśniewska

IV TR2    mgr M.Lasek

IV TIR     mgr K.Bylica


 

Uwaga!

Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkani z wychowawcami w salach.


ZEBRANIE RADY RODZICÓW  – 28.IX.2017r.   godz. 17.00 - aula

 

 

 


Powrót
Owiedzin : 1 892 442
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU