Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych
Data: 03.09.2018 12:20:00 Autor:KM

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

 

20 .IX.2018r.  – czwartek

godz. 16.00 – aula

IV TH1    mgr inż.U.Kojder

IV TH2   mgr inż. R.Sikora

IV TF1     mgr inż.A.Krzempek

IV TF2     mgr inż.P.Kamiński

 

 

godz.17.00 – aula

IV TE1    mgr inż.A.Trombik

IV TE2    mgr T.Ludwig

IV TI1      mgr inż.Z.Lisiecka

IV TI3      mgr A.Wizner

 

 

21.IX.2018r.- piątek

godz. 16.00 – aula

IV TR1    mgr G.Żyrek

IV TR2    mgr J.Rothkegel

IV TI2      mgr F.Bojarska-Cieniuch

 

 

Uwaga!
Po ogólnym spotkaniu w auli z Dyrekcją szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w salach.

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW  – 26.IX.2018r.       godz. 16.00 - aula


Powrót
Owiedzin : 2 195 234
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.014s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU