Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wzięliśmy udział w pierwszej edycji Hackathon’u na ATH w Bielsku-Białej
Data: 29.05.2017 19:42:00 Autor:KM

Uczniowie Mechanika – Jakub Zolich, Konrad Mysza, Michał Kawiak i Radosław Wołyniec wzięli udział w pierwszej edycji Hackathon’u - 9  godzinnego maratonu kreatywnych prac, skierowanego przede wszystkim dla uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych w Bielsku-Białej. Projekt patronatem honorowym objęli: Pan Prezydent Jacek Krywult oraz Jego Magnificencja prof. dr hab. Jarosław Janicki. 

Zadaniem zespołów było wymyślenie innowacyjnej koncepcji, zaprojektowanie rozwiązania a nawet przygotowanie prototypu, odpowiadających zadanej tematyce przewodniej podczas hackatonu.

Podczas wydarzenia, byli dostępni mentorzy, a wśród nic przedsiębiorcy, naukowcy, doświadczeni programiści oraz przedstawiciele firmy URSUS, która oprócz produkcji ciągników rolniczych zajmuje się produkcją autobusów miejskich oraz elektrycznych ciężarówek. Firma URSUS zdecydowała się również zostać sponsorem strategicznym HackITBB.

Zaproponowane rozwiązania, były oceniane przez jury, w którego skład wchodzili przedstawiciele: URSUS, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Urzędu Miasta Bielsko-Biała, ARR, specjaliści
IT (Da Vinci Studio) oraz wykładowcy Akademii Techniczno-Humanistycznej.


Powrót
Owiedzin : 1 920 612
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU