Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wyniki olimpiady innowacji technicznych i wynalazczości 2016/2017 rok.
Data: 29.05.2017 19:10:00 Autor:KM

19 maja 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie Okręgowej Olimpiady Wiedzy Technicznej i Wynalazczości. 

W tym roku 5 laureatów i 2 finalistów z naszej szkoły odniosło sukces w poniższych kategoriach.

 

Kategoria R –Pomysł techniczny - LAUREACI 

Miejsce 2:

Praca nr 27: Mobilny piec do obróbki cieplnej.
Autorzy: Maciej Krzywoń
Szkoła: Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego; ul. Słowackiego 24; 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Kategoria U – Usprawnienia softwarowo- techniczne - LAUREACI 

Miejsce 2:

Praca nr 4 : Inteligentna kamera.
Autorzy: Konrad Jurzak, Konrad Mysza
Szkoła: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego; ul. Słowackiego 24; 43-300 Bielsko-Biała

Praca nr 5 : Park maszynowy na bazie tokarki i frezarki na uniwersalnym sterowniky CNC.
Autorzy: Przemysław Bagier; Dawid Pysz
Szkoła: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego; ul. Słowackiego 24; 43-300 Bielsko-Biała 

 

Kategoria P – pomoc dydaktyczna  - FINALIŚCI

Praca nr 19 : Modernizacja szybowca IS-3 ABC.
Autorzy: Józef Duc, Łukasz Gańczarczyk
Szkoła: Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego; ul. Słowackiego 24; 43-300 Bielsko-Biała 

 

GRATULUJEMY!

 

Pliki do pobrania
TypNazwa / rozmiarPobierz
409.38 KB
Pobierz

 


Powrót
Owiedzin : 1 920 603
Gości online : 19
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU