Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Wyniki Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Data: 23.04.2018 17:09:00 Autor:KM

Wyniki Okręgowej Olimpiady
Innowacji Technicznych i Wynalazczości

 

Blok A - Innowacje Techniczne:

Kategoria olimpiady

P – pomoc dydaktyczna:

I miejsce

Jurzak Konrad z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Robot Łazik Marsjański”

 

I miejsce ex aequo

Kawiak Michał z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Robot kroczący”

E – pomysł ekologiczny:

I miejsce

Kubiak Tomasz, Raszyk Tomasz z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za pracę „Model gruntowej pompy ciepła”

 

II miejsce

Biesok Maksymilian, Kocurek Maksymilian z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Niekonwencjonalne sposoby ładowania power banku i telefonu komórkowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

 

R – pomysł techniczny:

I miejsce

Krzus Jakub, Chwastek Michał z Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych z Żywca za pracę „Drukarka 3d do wydruków wielkogabarytowych”

II miejsce

Szlagor Michał, Papiernik Przemysław z Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych z Żywca za pracę „Pomiar natężenia oświetlenia”

  

U – usprawnienie softwarowo – techniczne:

I miejsce

Kopeć Maksymilian z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Usprawnienie budżetowej drukarki 3D Typu FFF/FDM”

II miejsce

Papież Maciej, Woźniak Dominik z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej za pracę „Modernizacja skanera 3D - The Ciclop 3D”

 

Informacja o pozostałych miejscach zostanie podana w późniejszym terminie.

Blok B – Wynalazczość:

 

Miejsce

Nazwisko i imie

Szkoła

 
 

1

Grzeszczuk Daniel

ZSEEIM w Bielsku-Białej

 

2

Chwaja Klaudia

ZSME w Żywcu

 

3

Cepeniuk Ksawery

V LO w Bielsku-Białej

 

4

Rus Mateusz

ZSME w Żywcu

 

5

Światłoch Stanisław

V LO w Bielsku-Białej

 

6

Kopeć Maksymilian

ZSEEIM w Bielsku-Białej

 

7

Targosz Marcin

ZSEEIM w Bielsku-Białej

 

8

Wnętrzak Michał

ZSME w Żywcu

 

9

Kunsler Konrad

ZSME w Żywcu

 

10

Polak Grzegorz

ZSEEIM w Bielsku-Białej

 

11

Perżyło Jakub

V LO w Bielsku-Białej

 

12

Stępień Nina

ZSME w Żywcu

 

13

Wróbel Radosław

II LO w Raciborzu

 

14

Sadowski Oskar

ZSEEIM w Bielsku-Białej

 

15

Wojciuch Julia

ZSME w Żywcu

 

16

Roczyna Dawid

ZSEEIM w Bielsku-Białej

 

16

Pawełek Michał

ZSME w Żywcu

 

18

Bożentka Jakub

II LO w Raciborzu

 

19

Hesek Michał

V LO w Bielsku-Białej

 

20

Janota Wojciech

V LO w Bielsku-Białej

 

20

Jaroszewicz Mateusz

II LO w Raciborzu

 

22

Konopek Zuzanna

V LO w Bielsku-Białej

 

23

Papiernik Przemysław

ZSME w Żywcu

 

24

Piela Karolina

ZSME w Żywcu

 

25

Waliczek Robert

ZSTiO w Skoczowie

 

26

Szwed Kamila

ZSME w Żywcu

 

27

Puchacz Piotr

ZSME w Żywcu

 

28

Gałąb Tomasz

ZSTiH w Bielsku-Białej

 

29

Sikora Piotr

ZST Cieszyn

 

30

Greń Kamil

ZST Cieszyn

 

31

Zbijowski Paweł

ZSTiH w Bielsku-Białej

 

32

Górski Kacper

ZSTiO w Skoczowie

 

33

Jałowiczor Patrycjusz

ZST Cieszyn

 

34

Górny Norbert

ZSTiH w Bielsku-Białej

 

 

 

Przewodniczący Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości:

mgr inż. Włodzimierz Dymek

Przewodniczący komisji Olimpiady Innowacji Technicznych: mgr inż. Tadeusz Puczka

Przewodniczący komisji Olimpiady Wynalazczości: inż. Roman Bułka


Powrót
Owiedzin : 2 170 763
Gości online : 13
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU