Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Data: 22.08.2018 15:08:00 Autor:KM

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 3 WRZEŚNIA 2018 ROKU godz 9.00 - boisko szkolne

 

Uwaga uczniowie klas pierwszych!!

Dla uczniów klas pierwszych rok szkolny rozpocznie się spotkaniem z wychowawcą o godz. 8.30  w wyznaczonych poniżej salach:

 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

I TI1 – technik informatyk

mgr P.Stefko

123

2.

I TI2 – technik informatyk

mgr E.Wróbel

105

3.

I TI3 – technik informatyk

mgr D.Ponc

104

4.

I TI4– technik informatyk

mgr inż.D.Walaszek

106

5.

I TR1 – technik mechatronik

mgr K.Leśniewski

119

6.

I TR2 – technik mechatronik

mgr M.Lasek

16a

7.

I TR3 – technik mechatronik

mgr M.Kowalska

110

8.

I TF1 – technik mechanik

mgr H.Jagiełło

23

9.

I TF2 – technik mechanik

mgr I.Matys

115

10.

I TH – technik elektronik

mgr G.Wątroba

4

11.

I TE – technik elektryk

mgr B.Wichrzycka

24

12.

I ZE - elektryk

mgr P.Sporek

201

 


Spotkania pozostałych klas z wychowawcami w następujących salach:

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

II TI1

mgr inż.M.Rypień

204

2.

II TI2

mgr K.Rudolf

05

3.

II TI3

mgr B.Skokan

17

4.

II TR1

mgr A.Kubiczek

227

5.

II TR2

mgr I.Pawlik-Włoczko

118

6.

II TR3

mgr M.Karpicka

121

7.

II TIR

mgr G.Żyrek

107

8.

II TE

mgr K.Michna

108

9.

II TF

mgr T.Bury

16

10.

II TH1

mgr D.Gadzina

012

11.

II TH2

mgr Z.Hojnacka

122

12.

III TF

mgr M.Sadowska

222

13.

III TH1

mgr inż. T.Skokan

22

14.

III TH2

mgr inż. A.Wala

216

15

III TI1

mgr E.Fibinger

224

16.

III TI2

mgr H.Jocz

8

17.

III TI3

mgr T.Szary

124

18.

III TI4

mgr E.Kalita

214

19.

III TR1

mgr inż. T.Olszewski

219

20.

III TR2

mgr K.Hromińska

117

21.

III TE1

mgr K.Zając

czytelnia

22.

III TE2

p.A.Olearczyk

6

23.

IV TF1

mgr inż. A.Krzempek

018

24.

IV TF2

mgr inż. P.Kamiński

19

25.

IV TH1

mgr U.Kojder

114

26.

IV TH2

mgr inż. R.Sikora

218

27.

IV TI1

mgr inż.Z.Lisiecka

212

28.

IV TI2

mgr F.Bojarska-Cieniuch

5

29.

IV TI3

mgr A.Wizner

213

30.

IV TR1

mgr G.Żyrek

107

31.

IV TR2

mgr J.Rothkegel

205

32.

IV TE1

mgr inż.A.Trombik

206

33.

IV TE2

mgr T.Ludwig

04 (MCI)

34.

III ZE

mgr M.Mandrak

duża sala gimnastyczna

 

 

 

 


Powrót
Owiedzin : 2 144 068
Gości online : 31
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.009s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU