Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Data: 23.08.2017 15:08:00 Autor:KM

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 4 WRZEŚNIA 2017 ROKU godz 9.00 - boisko szkolne

 

Uwaga uczniowie klas pierwszych!!

Dla uczniów klas pierwszych rok szkolny rozpocznie się spotkaniem z wychowawcą o godz. 8.30  w wyznaczonych poniżej salach:
 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

I TI1 – technik informatyk

mgr inż. M.Rypień

110

2.

I TI2 – technik informatyk

inż. K.Rudolf

109

3.

I TI3 – technik informatyk

mgr B.Skokan

17

4.

I TIR – technik informatyk/technik mechatronik

mgr G.Żyrek

107

5.

I TR1 – technik mechatronik

mgr A.Kubiczek

222

6.

I TR2 – technik mechatronik

mgr I.Pawlik-Włoczko

118

7.

I TR3 – technik mechatronik

mgr M.Karpicka

121

8.

I TF – technik mechanik

mgr T.Bury

16

9.

I TH1 – technik elektronik

mgr D.Gadzina

123

10.

I TH2 – technik elektronik

mgr Z.Hojnacka

122

11.

I TE – technik elektryk

mgr K.Michna

106

 

 

Spotkania pozostałych klas z wychowawcami w następujących salach:

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1.

II TI1

mgr E.Fibinger

224

2.

II TI2

mgr H.Jocz

8

3.

II TI3

mgr T.Szary

114

4.

II TI4

mgr E.Kalita

105

5.

II TR1

mgr inż. T.Olszewski

219

6.

II TR2

mgr K.Hromińska

117

7.

II TE1

mgr K.Zając

23

8.

II TE2

p. A.OLearczyk

6

9.

II TF

mgr M.Sadowska

114

10.

II TH1

mgr inż. T.Skokan

22

11.

II TH2

mgr inż. A.Wala

216

12.

III TF1

mgr inż. A.Krzempek

018

13.

III TF2

mgr inż. P.Kamiński

18

14.

III TH1

mgr inż. U.Kojder

4

15.

III TH2

mgr inż. R.Sikora

218

16.

III TI1

mgr inż. Z.Lisiecka

213

17.

III TI2

mgr F.Bojarska-Cieniuch

5

18.

III TI3

mgr A.Wizner

119

19.

III TR1

mgr G.Żyrek

107

20.

III TR2

mgr inż. M.Myśliński

205

21.

III TE1

mgr inż. A.Trombik

207

22.

III TE2

mgr T.Ludwig

124

23.

IV TF

mgr J.Baron

223

24.

IV TH1

mgr D.Ponc

104

25.

IV TH2

mgr H.Jagiełło

214

26.

IV TI1

mgr inż. P.Stefko

21

27.

IV TI2

mgr K.Kastelik-Ginda

24

28.

IV TI3

mgr B.Łukasiak-Turska

227

29.

IV TR1

mgr J.Leśniewska

201

30.

IV TR2

mgr M.Lasek

16a

31.

IV TIR

mgr K.Bylica

7

32.

IV TE1

mgr M.Kowalska

119

33.

IV TE2

mgr K.Leśniewski

108

34.

II ZE

mgr M.Mandrak

221

35.

III ZE

mgr R.Jamróz

115

 

 


Powrót
Owiedzin : 1 892 437
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU