Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Uczniowie naszej szkoły brali udział w tegorocznej edycji polsko-ukraińskiego konkursu​ fizycznego "LWIĄTKO"
Data: 30.05.2017 13:30:00 Autor:KM
[OBRAZEK41(4193,o)]
 
Uczniowie naszej szkoły brali udział w tegorocznej edycji polsko-ukraińskiego konkursu​ fizycznego "LWIĄTKO", oto wyniki:
 
Uczniowie 1TR2:
 • Ptaszek Piotr 54,75 pkt
 • Źrebiec Bartosz 53,25 pkt
 • Kopeć Maksymilian 48,75 pkt
   
Uczniowie 2 TR2:
 • Kalika Damian 77,25 pkt i tytuł TAON
 • Kawiak Michał 63,25 pkt
 • Polak Przemysław 55,75pkt
 • Konderla Dawid 41,25pkt
 • Korzonkiewicz Łukasz 30,00pkt
 • Słowik Michał 27,25 pkt.
   
Gratulujemy Damianowi sukcesu i zdobytego tytułu TAON!
 
​Opiekunami konkursu w szkole byli: Joanna Baron i Marek Myśliński.​
 
 

Powrót
Owiedzin : 1 920 689
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU