Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Uczniowie Mechanika zbudują satelitę wielkości puszki po napoju i wystrzelą go w atmosferę
Data: 11.10.2018 10:36:00 Autor:KM

Czy można zmieścić całego satelitę w metalowej puszce po napoju? Uczniowie z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej twierdzą, że tak. Co więcej, już dostali się do międzynarodowego konkursu CanSat organizowanego przez Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska, Edukacyjny Wydział Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.

Jesteśmy jedną z 25 drużyn z całej Polski wybraną spośród 70 zgłoszonych, które przeszły etap kwalifikacji do konkursu krajowego. Naszym zadaniem jest budowa pełnoprawnego satelity, z tą różnicą, że w bardzo ograniczonej przestrzeni - wielkości puszki po napoju - opowiada Bartek Źrebiec, członek zespołu.

Drużyna Space Hedgehogs składa się z czterech uczniów Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej. Tomek Gawlas, Szymon Fryczkowski, Maksymilian Maślanka oraz Bartek Źrebiec wraz z opiekunem wicedyrektorem mgr inż. Jakubem Rudolfem planują przeprowadzić pomiary meteorologiczne w czasie lotu CanSata, a także zbadać zachowanie cieczy nieniutonowskiej.

Głównym wyzwaniem w konkursie jest przestrzeń puszki, a raczej jej brak. Dodatkowo będziemy musieli przeprowadzić sporo prób związanych z systemem odzysku satelity - mówi Tomek Gawlas, członek zespołu.

 


Powrót
Owiedzin : 2 170 772
Gości online : 13
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.005s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU