Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Uczniowie "Mechanika" odebrali sygnał radiowy ze Stacji Kosmicznej!
Data: 23.04.2018 12:32:00 Autor:KM

Odbiór zaczęliśmy o godzinie 14:10:37 i z odległości 1600 km nasłuchiwaliśmy przez ponad 4 minuty rozmowy. Astronauta odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów szkoły w ramach programu ARISS - Amature radio on the International Space Station. Większość z nich dotyczyła podróży na Marsa oraz innych misji kosmicznych - głownie na ISS - mówi Bartek Źrebiec, uczeń Mechanika. 

Z uwagi na miejsce odbioru sygnału, uczniowie słyszeli tylko odpowiedzi astronauty. Pytania mieli spisane na kartce, dzięki czemu wiedzieli, na które z nich będzie podana odpowiedź. Przerwa w odbiorze astronauty to właśnie czas, kiedy uczniowie King’s High School zadawali pytania za pośrednictwem radia. 

Do odbioru posłużyło nam radio baofeng UV-5R oraz kierunkowa antena home-made yagi 3el. wykonana z kawałków taśmy mierniczej. Cały odbiór wykonywaliśmy na częstotliwości 145,800Mhz - dodaje uczeń ZSEEiM.

We wtorek 24 kwietnia w ramach dni otwartych ZSEEiM około godziny 13.00 uczniowie ponowią próbę odbioru stacji kosmicznej - tym razem astronauci na ISS będą rozmawiać z rosyjską szkołą TBD. Oprócz tego przez cały dzień otwarty młodzież będzie także prezentować możliwości radia w sali od fizyki nr 223.

 


Powrót
Owiedzin : 2 170 776
Gości online : 13
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU