Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Targi pracy 2017 - zdjęcia
Data: 22.05.2017 23:16:00 Autor:KM

12 kwietnia br. w godz. 10-14.na auli szkoły odbyły się XI Targi Pracy i Szkoleń.

Uroczystość otwarcia zaszczycił swą obecnością Pan Aleksander Pietrzak główny specjalista MZO w Bielsku-Białej - reprezentujący organ prowadzący szkołę. Gościem honorowym targów był Pan Andrzej Graboś Prezes Firmy POLMOTORS Sp. z o.o. Organizatorem i animatorem targów od jedenastu lat jest Elżbieta Pasierbek.

Do udziału w tegorocznej imprezie zgłosiło się 27 podmiotów. Należą do nich instytucje, które po raz pierwszy brały udział w targach np. Urząd Statystyczny w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej oraz firmy które rok rocznie, już od 11 lat mamy przyjemność gościć w szkole np. Eaton Automotive Systems.

W targach uczestniczyły 33 zespoły klasowe uczniów ZSEEiM oraz młodzież z 10 bielskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z doradcami zawodowymi/pedagogiem.

W części artystycznej wystąpili członkowie młodzieżowej grupy wokalnej ,Feeling”: Agnieszka Bąk i Krzysztof Majka oraz instruktorki wokalistki Jaonna Jatkowska i Anna Majeranowska-Widomska z Domu Kultury im Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.  

 dr Elżbieta Pasierbek   

 

Autorem zdjęć jest uczeń Jonasz Kuminek z Klasy 1TR1

 

Zdjęcia grupowe uczestników Targów

 

Zdjęcia stoisk wystawców

 

Zdjęcie grupowe uczniów pracujących przy organizacji Targów


Powrót
Owiedzin : 1 920 642
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.006s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU