Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017
Data: 14.09.2017 15:18:00 Autor:KM

13 września 2017 r. w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z laureatami olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017. Gratulacje z rąk II wicewojewody śląskiego Mariusz Trepki oraz śląskiego kuratora oświaty Urszuli Bauer odebrało 107 laureatów, 103 ich nauczycieli i opiekunów oraz 11 dyrektorów szkół z terenu województwa śląskiego, z których pochodzi największa liczba laureatów.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego zdobyli 32 tytuły laureatów w 19 olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 67 tytułów laureata w turniejach zawodowych. 13 tytułów laureata zdobyli uczniowie gimnazjów.


Naszą szkołę reprezentowali :

Mateusz Figura - absolwent

Mateusz Bielesz - absolwent

Grzegorz Więzik – absolwent

 Maciej Krzywoń – klasa IV TF

Konrad Jurzak, Konrad Mysza – klasa III TR2

Przemysław Bagier, Dawid Pysz – klasa IV TR2

Opiekunowie: mgr inż.W.Dymek, mgr inż. T.Olszewski


GRATULUJEMY!!

 

 

 

 

 


Powrót
Owiedzin : 1 966 757
Gości online : 14
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.010s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU