Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Rusza kolejna edycja Konkursu Technicznego Edycja 2018 organizowanego przez firmę Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.
Data: 15.03.2018 18:22:00 Autor:KM

Rusza kolejna edycja Konkursu Technicznego Edycja 2017 organizowanego przez firmę Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do uczniów z klas o profilu:

  • elektronicznym,
  • mechanicznym,
  • mechatronicznym.

 

W tym roku należy zaprojektować układ oczyszczający zawór po wierceniu (szczegóły zadania do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania
TypNazwa / rozmiarPobierz
80.71 KB
Pobierz

 

Opiekunami konkursu są mgr inż. A. Krzempek i mgr inż. T. Olszewski.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z opiekunami konkursu.

Pierwszym etapem jest zgłoszenie chętnych osób do udziału w konkursie (w szkole do 28 marca 2018).

W konkursie można brać udział indywidualnie oraz w zespołach max. 4 osobowych.

Skład grup może być mieszany, czyli mogą być uczniowie z różnych klas o różnych profilach.

Liczba zespołów zgłaszanych przez szkołę nie jest ograniczona.

Termin zgłoszenia się do konkursu mija 30 marca 2018, niemniej u opiekunów prosimy składać zgłoszenia do 28 marca 2018.

W zgłoszeniu proszę podać Nazwisko i Imię oraz klasę, zgłoszenia proszę podawać osobiście u opiekunów konkursu (sala 219 i 018).

Gotowe projekty zgłaszamy do 14 maja 2018.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 czerwca 2018.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Powrót
Owiedzin : 2 118 205
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU