Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Relacja z podsumowania akcji "Pola Nadziei" 2016
Data: 27.11.2016 09:53:30 Autor:vonflynee

W dniach 10 i 11 marca w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji charytatywnej Pola Nadziei.

Uczniowie technikum przygotowali część artystyczną pt.:"Projekt Apokalipsa".

 

Wzięli w niej udział:

 

Prezenterzy:

Nikola Tobiasz-3TI1,

Gabriel Cader-3TF,

 

Wprowadzenie do tematu:

Mateusz Duleba-1TR1,

 

Apokalipsa w filmie:

Jakub Obara,

Kamil Polak-1TR1,

 

Piosenka:Zespół 404 w składzie:

Paulina Westermann-1TI1,

Szymon Czubiński-3TI3,

Jonasz Czyż-3TI3,

Damian Pytka-2TI2,

Beniamin Piwocha(gościnnie),

 

Nieśmieszny Kabaret w śmiesznym skeczu:

Filip Jakubiec,

Mateusz Łączyński- 1TF2,

Mateusz Pawelec- 2TE1,

Wiktor Kużdżał,

Sebastian Sapeta-1TI1,

 

Recytacja wiersza K.K.Baczyńskiego-"Ciemna miłość":

Patrycja Woźniak,

Robert Mrowiec-1TI1

Realizacja filmowa:

Mateusz Izworski,

Nikola Tobiasz,

Michał Paprot,

Sebastian Kmiecik,

Daniel Niemiec-3TI1,

Prezentacja zdjęć do wiersza:

Jan Handzlik-1TI1

 

Współpraca z przedszkolem (zajęcia i realizacja filmowa):

Mateusz Izworski,

Nikola Tobiasz,

Michał Paprot,

Sebastian Kmiecik,

Daniel Niemiec-3TI1,

 

Sonda na terenie ZSEEIM dotycząca Pól Nadzei:

Krystian Walczak,

Mateusz Biesik,

Maciej Błeszyński-2TI3

 

Informacja o akcji Pola Nadziei:

Nikola Tobiasz-3TI1,

Gabriel Cader-3TF,

 

Piosenka pt.:"Moja i twoja nadzieja":

Zespół 404 i uczestnicy

 

Zaplecze techniczne:

Michał Paprot,

Daniel Niemiec-3TI1,

Artur Pisula-1TI1,

Mateusz Ołtuszyk-1TF2

 

Zdjęcia:

Ryszard Niemczewski-Caba,

Marcin Sadowski-4TR2

 

Pomoc przy realizacji:

Dominika Frączek, Patrycja Miech-1TI3

 

Śmieszny filmik:

Damian Kmieć-3TR1

 

Koordynatorki akcji:

B. Łukasiak - Turska, A. Wizner, M. Kowalska.

 

Wszystkim zaangażowanym uczniom gratulujemy udanego występu, a kulturalnej widowni dziękujemy!

 

Pełna playlista

Pola Nadziei 2016 - Intro

Prelekcja 1 - Co to jest Apokalipsa?

Prelekcja 2 - Apokalipsa w filmach

Piosenka - Oranżada w wykonaniu Zespołu 404

"Śmieszny Skecz" w wykonaniu "Nieśmiesznego Kabaretu"

Recytacja - wiersz "Ciemna miłość" K. K. Baczyńskiego

Relacja z zajęć w przedszkolu

Wywiad z Uczniami i Nauczycielami ZSEEiM na temat "Pól Nadziei"

Nasze wpadki przy tworzeniu

 


Powrót
Owiedzin : 1 876 154
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.019s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU