Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Przekazanie na rzecz szkoły pomocy dydaktycznych
Data: 06.10.2017 12:40:00 Autor:KM

:
 

Miło jest nam poinformować, że dzięki współpracy z firmą Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. nasza szkoła w tym roku otrzymała nowe wyposażenie do pracowni mechatronicznych.

Firma EATON przekazała na rzecz szkoły następujące wyposażenie:

  • Stanowisko hydrauliczne – moduł maxi 2,
  • Stanowisko ze sterownikiem PLC,
  • Stanowisko z czujnikami przemysłowymi.

Niezmiernie nas to cieszy, bo daje nam to możliwość realizacji większej liczby ćwiczeń praktycznych na nowoczesnym sprzęcie dydaktycznym. A nasza młodzież będzie mogła poszerzać swoją wiedzę. Ze stanowiskiem hydraulicznym mieli również możliwość zapoznać się pracownicy firmy EATON, którzy w ramach szkolenia odbyli zajęcia na tym stanowisku.

Otrzymanie takiego wyposażenie było możliwe dzięki napisaniu projektu, który został pozytywnie rozpatrzony przez zarząd Firmy Eaton.

Duże podziękowania należą się również Pani Ewie Mazur, która bardzo zaangażowała się w ten projekt i pomogła w jego realizacji.

 


Powrót
Owiedzin : 1 966 721
Gości online : 14
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.008s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU