Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
PROJEKT BOHATERON 2018 - WŁĄCZ HISTORIĘ
Data: 20.03.2019 19:03:00 Autor:KM

Od października do końca listopada 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie IPN BohaterOn - Włącz Historię, którego celem było pogłębienie wiedzy młodych Polaków o bohaterach - Powstańcach Warszawskich oraz Żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego.

W ramach akcji prowadzonej pod kierunkiem P. Grażyny Wątroby oraz P. Kingi Kastelik-Gindy:

  1. Napisaliśmy i wysłaliśmy kartki do 18 Powstańców Warszawskich
  2. Nawiązaliśmy współpracę  ze Stowarzyszeniem AK w w Bielsku-Białej, a 8 listopada 2018 gościliśmy w ZSEEiM uczestnika Powstania Warszawskiego- Porucznika Jana Dąmbrowskiego. Spotkanie zarejestrowaliśmy w formie dwuczęściowej relacji filmowej.
  3. Przy szczególnym zaangażowaniu uczniów: Kacpra Markla, Filipa Olesia, Kacpra Ogrodzkiego, Sebastiana Sapety oraz pomocy technicznej Jakuba Złocha:
  • Przygotowaliśmy scenariusz i nagraliśmy film „ Śladami Polskiego Podziemia w Bielsku-Białej”
  • Opracowaliśmy spacer tematyczny „ Śladami Polskiego Podziemia w Bielsku-Białej” i w listopadzie 2018 zaprosiliśmy na taki spacer ponad 100 uczniów  z kilku klas naszej szkoły.
  • 13 grudnia uczestniczyliśmy w, podsumowującej akcję BohaterOn , Gali Finałowej w Warszawie w Teatrze Polskim. Zwiedziliśmy też wystawę „ Znaki Wolności”, zorganizowaną na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 100-lecia Niepodległości i odwiedziliśmy miejsca związane z historią Powstania Warszawskiego.

Był to dla nas czas szczególny, a przeżycia , jakich dostarczył nam udział w tej akcji, na długo pozostaną w naszej pamięci.

Nauczyciele i Uczniowie ZSEEiM

 


Powrót
Owiedzin : 2 370 641
Gości online : 18
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.013s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU