Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Poruszająca listopadowa lekcja historii
Data: 14.12.2017 08:34:00 Autor:KM

Dnia 24listopada klasa III TR2 udała się do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz. “Pamiętajcie tylko, że byłem niewinny i że tak jak wy, dzisiejsi śmiertelni też miałem twarz naznaczoną gniewem, litością i radością, po prostu zwykłą, ludzką twarz!” - słowa Benjamina Fondane’a, zamordowanego w Auschwitz-Birkenau w 1944r, zamieszczone na jednej z tablic pamiątkowych, w pełni wyrażają charakter byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Skupieni na słowach przewodnika, wstrząśnięci ekspozycją – widokiem przedmiotów codziennego użytku, odebranych ludziom, którzy myśleli, że są tylko przesiedleni, włosów obciętych ofiarom komór gazowych, przemierzając kolejne bloki po wytartych schodach, mijając wiszące portrety zmarłych w obozie, uczniowie w pełni poczuli charakter miejsca, w którym życie straciło ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci.

 

 


Powrót
Owiedzin : 2 059 751
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.005s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU