Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Pola Nadziei u "mechaników"
Data: 23.03.2018 11:08:00 Autor:KM

Artykuł o Naszej inicjatywie:
http://bielsko.gosc.pl/doc/4578680.Pola-Nadziei-u-mechanikow

Pola Nadziei u „mechaników”

- Koledzy grają, koleżanki recytują - niby to tylko taki występ na scenie, ale z tyłu głowy mamy, że to wszystko ma głębszy sens - mówi Marcel Maślanka.

W Zespole Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białe​j, to już ośmioletnia tradycja. Co roku uczniowie zaangażowani w kampanię Pola Nadziei, z której dochód jest przeznaczony na rzecz bielskiego stacjonarnego Hospicjum św. Jana Pawła II, przygotowują specjalny spektakl, podczas którego popisują się swoimi talentami aktorskimi, wokalnymi, muzycznymi, technicznymi, plastycznymi. W ten sposób dziękują pozostałym uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w kampanię.

We wtorek i środę, 20 i 21 marca, pod okiem nauczycieli z Małgorzatą Kowalską na czele, przygotowali spektakl "Przepis na szczęście". Podczas występów artystycznie wsparli ich także uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej.

 

- Jesteśmy szkołą techniczną, która koncentruje się na przyszłości naszych uczniów związanej z zawodem informatyka czy mechatronika. Ale chcemy w naszych uczniach rozwijać również tę sferę humanistyczną, związaną z wrażliwością na innych ludzi i na sztukę – mówi Małgorzata Kowalska, reżyser spektaklu i polonistka. – Pomaga nam w tym kampania Pola Nadziei. W ciągu roku kilkukrotnie kwestujemy w supermarketach, przed kościołem w Aleksandrowicach, prowadzimy akcję informacyjną o Polach Nadziei w szkole. Natomiast zwieńczeniem całego przedsięwzięcia jest część artystyczna, którą przygotowujemy na wiosnę. Chcemy w ten sposób podziękować wszystkim uczniom - a mamy ich w szkole ponad 1000 - za każdą ofiarowaną przez nich złotówkę i zainteresowanie hospicjum.

W spektaklu uczniowie wykorzystali fragmenty tekstów poetyckich, prozatorskich i filozoficznych, a także filmy, których motywem głównym jest poszukiwanie szczęścia. Radek Wołyniec, jeden z uczniów przygotował także autorski komiks animowany na ten temat. Dopełnieniem widowiska była sfilmowana sonda o szczęściu, którą uczniowie przeprowadzili wśród nauczycieli. Nie zabrakło wypowiedzi dyrektora Jacka Zielińskiego, który mówił zarówno o szczęściu rodzinnym, osobistym, jak i tym, które sprawiają mu sukcesy uczniów na maturze czy podczas olimpiad przedmiotowych.

- Co roku szukamy nowego tematu. Tym razem postanowiliśmy pokazać czym jest prawdziwe szczęście. Bo to nie konsumpcjonizm, ale wartości ważniejsze - miłość, przyjaźń, szczera bliskość drugiego człowieka - dodaje Małgorzata Kowalska.

- Koledzy grają, koleżanki recytują - niby to tylko taki występ, ale z tyłu głowy mamy, że to wszystko ma głębszy sens – mówi jeden z uczniów Marcel Maślanka. - Wiemy, że to, co robimy pomaga hospicjum. To taka dłuższa zależność: my pomagamy wolontariuszom i pracownikom hospicjum, a hospicjum pomaga chorym. Część naszych kolegów nie wie czym jest hospicjum, więc w tym dnu mamy okazję im o tym opowiedzieć.

- Bo hospicjum to miejsce pomagania ludziom ciężko chorym - dodaje Magdalena Dudek. - Warto pomagać. Nikt z nas nie wie co go czeka w przyszłości, co czeka jego bliskich czy znajomych. Świadomość, że jest takie miejsce jak hospicjum, pozwala mieć nadzieję, że także kiedy nam lub naszym bliskim będzie potrzebna jego pomoc, tam ją znajdziemy.

Na zakończenie spektaklu, uczennice wyjaśniły wszystkim czym jest hospicjum - a szczególnie stacjonarne Hospicjum św. Jana Pawła II, które wspierają. Powstało dzięki Salwatoriańskiemu Stowarzyszeniu Hospicyjnemu, które powołała grupa wolontariuszy - w dużej mierze nauczycieli, na czele z Grażyną Chorąży, która pokonała chorobę nowotworową i zdecydowała się pomóc innym chorującym.

Jak co roku, finałem widowiska była wspólnie odśpiewana piosenka "Moja i twoja nadzieja".

Nad przygotowaniem spektaklu wraz z Małgorzatą Kowalską czuwały nauczycielki: Magdalena Kasztalska, Agata Wizner, Joanna Rothkegel, Monika Sadowska i Ilona Pawlik-Włoczko.

 


Powrót
Owiedzin : 2 118 208
Gości online : 21
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.003s
Czas generowania 0.006s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU