Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Konkurs "Najsprawniejszy w zawodzie" edycja 2017
Data: 09.06.2017 12:21:00 Autor:KM

1 czerwca 2017r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach odbył się XI Otwarty Gliwicki Integracyjny Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie” – ślusarz. Głównym celem konkursu było m.in.:

  • sprawdzenie umiejętności z zakresu obróbki ręcznej,
  • promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami.

Konkurs zorganizowany był pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego.

Uczestniczyło w nim 22 uczniów z 11 śląskich placówek, uczniowie podczas konkursu musieli wykazać się wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

W konkursie drugie miejsce drużynowo zajął zespół Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w składzie:

  • uczeń Piotr Stawowczyk z klasy 2at z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki w Bielsku-Białej,
  • uczeń Maciej Krzywoń z klasy 3TF z Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

Ponadto w klasyfikacji indywidualnej drugie miejsce zajął uczeń Maciej Krzywoń.

Są to uczniowie z w/w szkół zawodowych odbywający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w BCKUiP w zawodzie: technik mechanik.

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu:

  • Józef Czaderna,
  • mgr inż. Tomasz Sytniewski.

Opiekunem uczniów na konkursie był inż. Marek Polak.

Uczniom i nauczycielom GRATULUJEMY!

 


Powrót
Owiedzin : 1 920 636
Gości online : 20
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.002s
Czas generowania 0.005s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU