Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
II Finał Międzyszkolnego Konkursu Technicznego
Data: 04.01.2017 13:58:00 Autor:KM

08.12.2016 roku w auli Zespołu szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych odbył się II Finał Międzyszkolnego Konkursu Technicznego.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, a ze strony przemysłu TAURON DYSTRYBUCJA reprezentowany przez pan Kazimierza Harężlaka Dyrektora do Spraw Serwisu.

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

  • Dyrektor Bielskiej Delegatury Kuratorium w Katowicach Pan Tomasz Kowalik, a reprezentowała go pani Elżbieta Skrzypek – Starszy Wizytator
  • Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty -pan Jan Solich
  • Główny Specjalista Miejskiego Zarządu Oświaty pan Aleksander Pietrzak.
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie – pan Michał Rajwa
  • Prezes  i wiceprezes Bielsko-bialskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich – pan Krzysztof Sitkiewicz i pani Henryka Ostrowska.
  • Redaktor Naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych pan Krzysztof Woliński.

Dyrektorzy Szkół:

  • Pani Bożena Cholewa Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie
  • pan Stanisław Juraszek zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu
  • oraz pan Jacek Zieliński Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych , Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku Białej.

Finał tego konkursu polega na zaprezentowaniu najlepszych prac konkursowych i wręczeniu nagród. Zostały one ufundowane przez firmy, które były autorami tematów prac konkursowych. Zagadnienia poruszane w pracach konkursowych miały rozwiązywać problemy techniczne z jakimi zmagają się te firmy.

Po przemówieniach Dyrektora ZSEEiM pana Jacka Zielińskiego, pani Elżbiety Skrzypczak z Kuratorium Oświaty oraz prezesa SEP pana Krzysztofa Sitkiewicza wręczono nagrody.

Przedstawiciele General Electric Power Controls Sp. z o.o. Andrzej Teplicki i Agnieszka Bauer wręczyli nagrody Jakubowi  Szczyrkowi i Michałowi Szlagorowi za pracę : Idee Thomasa Edisona -od żarówki do nowoczesnych źródeł światła. Opiekunem pracy był pan Krzysztof Tabacki z Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w w Żywcu.

Nagrodę od General Electric otrzymał również Kamil Jadach z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za pracę: Zaprojektowanie i uruchomienie systemu sygnalizowania konieczności dostawa materiału do maszyn obróbczych w związku z wdrażaniem systemu OEE. Opiekunem pracy była pani Katarzyna Zorychta.

Pan Przemysław Krawczyk z BELOS-PLP S. A. wręczał nagrody Dominikowi Dzikiemu i Piotrowi Gustynowi z Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych z Żywca za pracę: Doposażenie poziomej maszyny wytrzymałościowej w wizualizację rejestrację przebiegu badań oraz archiwizację danych, której opiekunem był pan Marek Danielewicz.

Druga nagroda ufundowana przez  BELOS-PLP S. A trafiła do Przemysława Bagiera i Dawida Pysza z klasy 3TR2 z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z Bielska – Białej za Weryfikacje i modernizację stanowiska do badania logarytmicznego dekrementu tłumienia. Opiekunem pracy był Piotr Kamiński.

Po wręczeniu cennych nagród głos zabrał pan Jan Solich. Dwa utwory zagrane przez Szymona Goryla z klasy 1TI1 na skrzypcach i Szymona Urycha z 3TH1 na kontrabasie płynnie wprowadziły w kolejną część finału czyli prezentacje prac. Każda prezentacja została podsumowana przez przedstawicieli firm. Spotkanie zakończyło się życzeniami kolejnej edycji konkursu.

 


Powrót
Owiedzin : 1 876 156
Gości online : 17
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.021s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU