Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Dwudniowa wycieczka turystyczna organizowana przez Koło SKKT-PTTK "MECHANIK"
Data: 03.12.2018 14:08:00 Autor:KM

Z okazji świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę w dniach 16-17 listopada 2018 r. odbyła się dwudniowa wycieczka turystyczna organizowana przez Koło SKKT-PTTK "MECHANIK" wraz z innymi szkołami z Bielska-Białej, a mianowicie Zespołem Szkół Technicznych i Handlowych oraz Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka.

Trasa wiodła czerwonym szlakiem spod kolei linowej do schroniska na Szyndzielni (szczyt 1028 m n.p.m.), gdzie odbyła się przerwa regeneracyjna.

Stamtąd młodzież przeszła żółtym szlakiem na szczyt Klimczoka (1117 m n.p.m), gdzie przy pięknej, choć mroźnej pogodzie odśpiewała czterozwrotkowy hymn Polski.

Dalej szlakiem żółtym przeszliśmy przez kolejne szczyty: Trzy Kopce (1081 m n.p.m.), Stołów (1035 m n.p.m.) i Błatnia (917 m n.p.m.). Na każdym ze szczytów umieszczona była flaga Polski.

Poniżej szczytu znajduje się Ranczo pod Błatnią, w którym mieliśmy zarezerwowane noclegi. W ramach kolacji odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbas i z gorącą herbatą. Po ognisku odbyła się 30-to minutowa prelekcja z prezentacją na rzutniku multimedialnym na temat 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, przeprowadzona przez nauczyciela historii z ZSTiH Rafała Hojczyka.

W nocy było piękne, bezchmurne niebo i można było dojrzeć nawet najodleglejsze gwiazdy zwykle niewidoczne z terenów zamieszkałych.

W kolejnym dniu po śniadaniu młodzież zeszła niebieskim szlakiem z Błatniej przez Przykrą (824 m n.p.m.) do doliny Wapienicy, gdzie znajduje się zbiornik retencyjny Wielka Łąka zaopatrujący w wodę okoliczne miejscowości. W drodze z mgły wyłaniały się nam piękne krajobrazy Beskidu Śląskiego.

 


Powrót
Owiedzin : 2 302 108
Gości online : 13
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.018s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU