Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
Czwarta edycja konkursu dla gimnazjalistów "MECHANICzna Pomarańcza" - podsumowanie
Data: 21.02.2017 11:02:00 Autor:KM

 

13 stycznia 2017r. w naszej szkole odbyła się czwarta edycja konkursu dla gimnazjalistów "MECHANICzna Pomarańcza". W konkursie wzięło udział siedem drużyn z siedmiu szkół gimnazjalnych:

  • Gimnazjum Publiczne nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach,
  • Gimnazjum publiczne nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach,
  • Gimnazjum nr 6 w Bielsku – Białej,
  • Zespół Szkół w Dankowicach,
  • Gimnazjum nr 11 w Bielsku – Białej,
  • Zespół Szkół nr 3 ze Skoczowa,
  • Dwujęzyczne Gimnazjum im. W. Kopalińskiego w Bielsku – Białej.

 

W atmosferze zabawy i rywalizacji uczniowie odpowiadali na pytania z różnych zakresów tematycznych. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą ogólną związaną z otaczającym nas światem, jak również posiadać wiadomości z konkretnych dziedzin takich jak:  informatyka, fizyka, chemia, matematyka, technika. Uczniowie zaprezentowali dużą wiedzę, jednak niekiedy zmuszeni byli liczyć na szczęście. Pomimo, iż stopień trudności pytań był różny i nie zawsze drużynie udało się odpowiedzieć prawidłowo na pytanie, panowała przyjazna atmosfera i wszystkim dopisywał świetny humor.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:


 

I miejsce:

Uczniowie z Zespołu Szkół w Dankowicach.


 

II miejce:

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie.


 

III miejsce:

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali bardzo cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów:

 

Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT ,

Eaton Automotive,

 

IT Business Partner,

 

Wydawnictwo Helion,
 

Izar Instalacje,
 

Rada Rodziców ZSEEiM Bielsko-Biała.

 

Nagrodami w tej edycji były:

Dyski przenośne, zestawy głośników, głośniki bluetooth, słuchawki, myszki, zewnętrzne nośniki pamięci, power banki i książki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wspólną zabawę i zapraszamy za kolejną edycję!

​Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu!
 

Powrót
Owiedzin : 1 876 161
Gości online : 16
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.005s
Czas generowania 0.021s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU