Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
"Sprawny w zawodzie elektronik" - NASZ UCZEŃ NAJLEPSZY!
Data: 28.05.2018 10:45:00 Autor:KM

23 maja 2018 r. po raz siedemnasty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie zorganizowany został konkurs „Sprawny w zawodzie elektronik”. Odbywa się on w ramach współpracy zaprzyjaźnionych szkół z Polski, Czech i Słowacji. Pierwszą część stanowił test - 30 pytań w języku angielskim z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Część druga - praktyczna polegała na wykonaniu projektu urządzenia elektronicznego. Na końcową ocenę miały wpływ: jakość lutowania, estetyka wykonania, porządek na stanowisku pracy, umiejętność posługiwania się przyrządami oraz funkcjonalność działania układu.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji zdobył uczeń naszej szkoły Szymon Fryczkowski z klasy 2TR2, Grzegorz Polak z klasy 2TH1 zajął miejsce czwarte.

Opiekunami przygotowującymi uczniów do konkursu byli
mgr inż. Tomasz Skokan oraz mgr inż. Arkadiusz Wala.

GRATULUJEMY!!!!


Powrót
Owiedzin : 2 091 755
Gości online : 58
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.006s
Czas generowania 0.016s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU