Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego
41 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Data: 26.03.2018 11:46:00 Autor:KM

W dniach 22-23 marca 2018 odbył się finałowy etap 41  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizatorem olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie. Tegoroczne finały rozegrano w Gorzowie Wielkopolskim.

Po etapie pisemnym , który miał miejsce w lutym na AGH w Krakowie do etapu praktycznego awansowali trzej nasi uczniowie. Po 2 dniach zmagań  etapu finałowego (etap praktyczny i finał) uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Krystian Loranc z klasy 4TR2 - 6 miejsce w grupie mechatronicznej (tytuł laureata olimpiady)

Wojciech Bieniek z klasy 4TR2 - 9 miejsce w grupie mechatronicznej (tytuł finalisty olimpiady)

Dominik Ślęczka z klasy 4TH2 - 7 miejsce w grupie elektronicznej (tytuł finalisty olimpiady)

Opiekun olimpiady oraz osoba odpowiedzialna za przygotowanie uczniów w grupie mechatronicznej to mgr inż. Tomasz Olszewski.

Za przygotowanie ucznia w grupie elektronicznej odpowiadali: mgr inż. Tomasz Skokan i mgr inż. Roman Sikora


Laureaci oraz finaliści otrzymali następujące nagrody:

- zwolnienie z etapu pisemnego egzaminów zawodowych

- wstęp wolny na dowolną wyższą uczelnię techniczną w kraju ( np. AGH)

- cenne nagrody rzeczowe

- szansa na dalsze korzyści finansowe (miasto i województwo dba o laureatów olimpiad ogólnopolskich)

 

Droga do sukcesu nie była łatwa - rozpoczęła się we wrześniu :

1. Pierwszym etapem dla uczniów było przebrnięcie przez eliminacje szkolne. Zgodnie z regulaminem olimpiady szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów w danym zawodzie.

2. Zwycięzcy etapu szkolnego rozpoczęli trudne przygotowania do olimpiady pod okiem swoich opiekunów.

3. Etap pisemny odbył się 9 lutego 2018 w Krakowie (na AGH). Po tym etapie do dalszych rozgrywek awansuje tylko 16 zawodników w każdej grupie (z ponad 100 osób ). Do dalszego etapu rozgrywek awansowali 3 nasi uczniowie.

4. Rozpoczęły się ostateczne przygotowania do etapu praktycznego i finału.

5.  22 marca 2018w Gorzowie Wielkopolskimodbył się praktyczny etap olimpiady (2 zadania praktyczne ).

6.  23 marca 2018 odbył się finałowy etap zmagań. Finał przypomina ustną maturę (uczeń losuje 3 pytania, przygotowuje się i odpowiada przed komisją w  sali wypełnionej obserwatorami). Jest to najbardziej stresujący moment olimpiady .

Po etapie finałowym wszystko stało się jasne. Zajęliśmy pozycje 6 i 9 w grupie mechatronicznej  oraz 7 w grupie elektronicznej.

 

GRATULUJEMY!!!


Powrót
Owiedzin : 2 118 171
Gości online : 23
Zapytań : 6
Czas zapytań : 0.004s
Czas generowania 0.007s
Projekt i wykonanie portalu : Krzysztof Michniowski Zgłoś błąd
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 24.
2. Dane przetwarzane są przez nas:
A) w celu świadczenia statutowej działalności tj. sprawując funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, estetycznego i zawodowego rozwoju uczniów na podstawie:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zmianami),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami).
B) rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków pracodawcy na podstawie: - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami)
3. Dane nie podlegają profilowaniu.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.
5. Dane będą przetwarzane do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo to można realizować w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: tel. 33 812 35 43.
PRZEJDŹ DO SERWISU